تبلیغات
شاید این جمعه بیاید... شاید - ...
دوشنبه 30 آبان 1390

...

   نوشته شده توسط: سوررن نورزاد    

 

می خواهیم شما را به دیدن یکی از مهمترین، قویترین و تأثیرگذارترین مستندهای روی اینترنت دعوت کنیم. این سریال مختص گروه خاصی از انسانها با نژاد و یا دین خاصی نیست بلکه همه انسان های آزادی خواه بایستی این سریال را تماشا کنند.
مستند سریالی "ظهور"، مستندی است قوی راجع به ایلومیناتی، فراماسونری و حکومت جهانی شیطانی آنها، که توسط مسلمانان اروپا ساخته شده است.

 


در این مستند تلاش شده است که به پرسشهایی نظیرسوالهای زیر پاسخ داده شود:
* چرا مسائل جهان امروز، به صورت کنونی است؟
* چه کسانی جهان را کنترل می کنند؟
* پشت پرده فیلمها و کارتون های سینمایی چیست؟-
* چرا سلطه گران جهانی به دنبال احیای معبد سلیمان هستند؟
* چرا این همه خشونت و کشتار در اطراف جهان وجود دارد؟
* چه ارتباطی بین فرعون امروزی و "نظم نوین جهانی" وجود دارد؟
*چه وجه اشتراکی بین جورج بوش، اباما و ملکه انگلیس وجود دارد؟
* چرا شیطان پرستی امروز توسط سران کشورهای استعمارگر و صهیونیست پشتیبانی می شود؟
* هدف واقعی فروپاشی اقتصادی در جهان چیست؟
* دجال (ضد امام مهدی، عجل الله تعالی فرجه، و ضد مسیح، علیه السلام) کیست و هدف او و ابزارهای رسیدن به هدف چیست؟
اینها سوالاتی هستند که در این سریال مستند به آنها پاسخ داده می شود.
هدف این سریال، افشای طبقه ممتاز (Elite)، خاندانهای سلطنتی در اروپا، زرسالار و جهان خواهان است که تمامی جنبه های زندگی بشریت را کنترل و برنامه ریزی می کنند.
تهیه کنندگان این سریال، بارها گفته اند که هدف، شستشوی مغزی بینندگان و یا تحمیل عقاید و یا ایجاد ترس عمومی نیست و از همه کسانیکه این مستند را تماشا می کنند می خواهیم تا خودشان به تحقیق راجع به موضوع های ارائه شده در این مستند بپردازند تا به میزان واقعیت مسائل مطرح شده پی ببرند.
مهمترین سخن ما "بیداری" و "آگاهی" است. همه ما بایستی نسبت به حوادثی که در جهان اطراف ما اتفاق می افتند، بیدار و آگاه باشیم تا بتوانیم جهت آماده سازی و تربیت نسل هایی که در آینده میزبان و همراه امام مهدی (عج) خواهند بود، خدمت کوچکی کرده باشیم.

قسمت اول (مقدمه)

قسمت دوم (سندی از قرآن)

قسمت سوم (کنترل ذهن - گفته های جرج کارلین)

قسمت چهارم (کنترل ذهن کودکان)

قسمت پنجم (نشانه های ظهور دجال)

قسمت ششم (انرژی معماری)

قسمت هفتم (مبارزه برای انرژی انسان)

قسمت هشتم (فراعنه امروز)

قسمت نهم (مدارک تکان دهنده از فراعنه)

قسمت دهم (هاشم فیلم)

قسمت یازدهم (نظم دنیوی جهانی)

قسمت پانزدهم (هالیوود)

قسمت شانزدهم (هالیوود و ارض موعود)

قسمت هفدهم (رسانه و اسلام)

قسمت هجدهم (جنگ به خاطر ترور)

قسمت نوزدهم (ریاکاری دموکراسی)

قسمت بیستم (پدیده "اشیاء پرنده ناشناخته" - 1)

سمت بیست و یکم (پدیده "اشیاء پرنده ناشناخته" - 2)

قسمت بیست و دوم (در ادامه چه چیزی ارائه می شود؟)

قسمت بیست و سوم (فرهنگ رایج شیطانی ما)

قسمت بیست و چهارم (ماتریالیسم و جنگ درون)

قسمت بیست و پنجم (آزادی جدا شده)

قسمت بیست و ششم (دجال ضد مسیح اینجاست - 1)

قسمت بیست و هفتم (دجال ضد مسیح اینجاست - 2)

قسمت بیست و هشتم (چرا شیطان پرستی توسط رهبران انجام می شود؟ - ۱)

قسمت بیست و نهم  (چرا شیطان پرستی توسط رهبران انجام می شود؟ - ۲)

قسمت سی ام (حقیقت در مورد خدایان)

قسمت سی و یکم (زمین شطرنجی و خدایان)

قسمت سی و دوم  (فریب بزرگ)

قسمت سی و سوم  (با ارزش ترین حقیقت)

قسمت سی و چهارم  (انتخاب با شماست)

قسمت سی و پنجم  (تحریف دین)

قسمت سی و ششم  (معبد سلیمان)

قسمت سی و هفتم  ((داستان عیسی (ع)

قسمت سی و هشتم  (خدای خورشید)

قسمت سی و نهم  (داستان اسلام)

قسمت چهلم  (حقیقت در مورد دوازده امام (آل پیامبر))

قسمت چهل و یکم  (اعتقادات مشترک)

قسمت چهل و دوم  (دودمان ها)

قسمت چهل و سوم  (نگهبانان دروازه)

قسمت چهل و چهارم  (رمزنمایی 11-9)

قسمت چهل و پنجم  (اهمیت کعبه)

قسمت چهل و ششم  (کعبه و مناسک 11-9)

قسمت چهل و هفتم  (انسان کامل)

قسمت چهل و هشتم  (انسان آزاد)

قسمت چهل و نهم  (ظهور مهدی (ع))

قسمت پنجاه  (ظهور دجال)

قسمت پنجاه و یکم  (ظهور عیسی (ع)

برای تهیه لوح کامل این مستند به فروشگاه اینترنتی یارانwww.yaranshop.ir
و پایان ...