تبلیغات
شاید این جمعه بیاید... شاید - اكتشافات علمی جدید، ‌ بیانگر نشانه‌های غیبی ظهور است!

بی‌گمان هر روز كه سپری می‌شود و هر سالی كه به پایان می‌رسد، بیشتر ما به آن طلوع مقدّس نزدیك می‌شویم. بدون شك، رویدادهای زمان حاضر، نشانه‌ها، فتنه‌ها و پریشانی‌های متعدّد، این مطلب را ثابت می‌كند كه ما در حال نزدیك شدن به مرحلة حسّاسی از تاریخ بشریت هستیم و حتّی بیشتر به نشانه‌های مرحلة پیش از ظهور امام مهدی(عج) نزدیك می‌شویم. اشخاص آگاه و با بصیرتی كه رویدادهای زمان حاضر را دنبال و رصد می‌كنند، به این نتیجه رسیده‌اند كه رویدادهای جهانی در طبیعت و رویدادهای بشری،‌ با نشانه‌های غیر حتمی ظهور در ارتباط‌اند، نشانه‌هایی كه یا روی داده‌‌اند یا در شرف واقع شدن هستند. اینها همه باعث شده، منتظران در حالت امیدواری و خوش‌بینی و انتظار آن روز موعود باشند. از سوی دیگر، می‌بینیم كه بشریت كم‌كم از گسترش ستم، استبداد و فساد به ستوه آمده است و این خود باعث شده، جامعة انسانی به نوعی دچار ناامیدی در مورد تحقّق اصلاح و درمان بیماری‌هایش و شكست تمام تجربیات انسانی پیشین شود. اكنون،‌ جهان به طور بسیار جدّی و بسیار مشتاق‌تر از گذشته، چشم به اجرا و تحقّق عدالت آسمانی دارد و این گونه است كه هر روز نشانه‌های جدیدی را می‌بینیم كه آشكار می‌شود و كسانی كه این نشانه‌ها را رصد  و نشانه‌های ظهور را دنبال می‌كنند، آن را به خوبی می‌شناسند. از جمله این نشانه‌ها، نشانه‌های مقدّماتی ظهور امام مهدی(ع) است. در اینجا باید به این مطلب اشاره كرد كه علم جدید و تلاش‌های پژوهشگران و اكتشافات اخیر، كم‌كم پرده از برخی نشانه‌های غیبی ظهور برمی‌دارند؛ یعنی برخی از نشانه‌های ظهور كه در طبیعت واقع می‌شود و ما در گذشته آنها را از جمله امور غیبی و از جمله معجزات به شمار می‌آوردیم، زیرا از چگونگی و واقعیّت و كیفیّت وقوع آن آگاهی نداشتیم، اكنون زمان آن فرا رسیده كه مراكز علمی، اصل و واقعیّت نشانه‌های ظهور و نشانه‌هایی را كه در طبیعت روی می‌دهند، توضیح دهند و تفسیری علمی و منطقی در مورد چگونگی آن ارائه كنند. از جملة آن نشانه‌ها، می‌توان به فریاد آسمانی، دستی كه در آسمان پدیدار می‌شود، خروج تصویر یك انسان در خورشید و ... اشاره نمود. این عبارت‌ها را ما در احادیث ظهور بسیار مشاهده كرده‌ایم،‌ امّا امروز اكتشافات علمی جدید،‌ آن را به صورت علمی تفسیر نموده و بیان می‌كنند كه چگونه این نشانه‌ها روی می‌دهند و این باعث می‌شود ما بیشتر و بیشتر به درك و فهم آن روز موعود، با ویژگی‌های خاصّش برسیم. اكنون به برخی از این نشانه‌ها و چگونگی وقوع آنها می‌پردازیم:

  • اوّل: صدای آسمانی (سقوط چیزی با صدایی مهیب و وحشتناك در ماه رمضان)

صدای آسمانی كه همه جا می‌پیچد (صیحه)، خوابیده را بیدار می‌كند، ایستاده را می‌نشاند و دختر پرده‌نشین را از سراپرده بیرون می‌كشاند. وقوع این حادثه در نیمة ماه رمضان است. این نشانه با صیحة آسمانی كه همان ندای جبرئیل است و در صبح بیست و سوم ماه رمضان ( از نشانه‌های حتمی) روی می‌دهد، تفاوت دارد. بنابراین، منظور ما در اینجا، یكی از نشانه‌های غیرحتمی است كه در گذشته، یك معجزه یا یك امر غیبی به شمار می‌آمد،‌ آن نشانه،‌ صدای مهیب سقوط یك شیء بزرگ یا لرزش در ماه رمضان است. از اباعبدالله(ع) نقل شده كه ایشان فرمود: «... و صدای مهیبی در ماه رمضان كه خوابیده را بیدار و بیدار را هراسان می‌كند و دختر پرده‌نشین را از سرا پرده‌اش خارج می‌كند.»1

این یك رویداد طبیعی بی‌سابقه است كه باعث ایجاد هراس و وحشت در دل مردم می‌شود و هر گروه از مردم تصوّر می‌كنند، آن اتّفاق در منطقة محلّ سكونت آنها روی داده است. اكتشافات علمی جدید و پژوهش‌ها در فضا، نشان داده است كه این نشانه بر اثر تماس پوستة گازی یكی از سیّاره‌ها با جوّ زمین روی می‌دهد و نشریات علمی آمریكا از سازمان فضایی آمریكا (ناسا) خبری نقل كرده‌اند كه، در سال‌های اخیر،‌ اطّلاعاتی در مورد سیّاره‌ای به نام نیبرو به دست آمده و تصاویری از آن را منتشر كرده‌اند و تأكید نموده‌اند كه این سیّاره در مسیر مدار كرة زمین قرار خواهد گرفت و این تماس در تاریخ 21/12/2012 روی خواهد داد. قدرت و نیروی اصطكاك و تماس آنبه گونه‌ای است كه باعث ایجاد یك صدای مهیب می‌شود و تأثیرات منفی متعدّدی بر زمین خواهد گذاشت؛ از جمله باعث ویرانی ساختمان‌ها و تأسیسات مختلف و ایجاد مشكلاتی در گوش موجودات زنده خواهد شد. بر این اساس، یكی از این نوشته‌ها،‌ حاكی از آن است كه باید در مورد این صدای مهیب،‌ اقدامات احتیاطی در نظر گرفت و بدن و گوش‌های خود را پوشانده و پنجره‌ها را در آن زمان بست. به هر حال، دانش نوین، این نشانه را برای ما تفسیر كرده و چگونگی وقوع آن را توضیح داده است.

ما مدّت‌هاست كه صدای مهیب در ماه رمضان را از جمله امور غیبی به شمار می‌آوریم، اكنون این نشانه، كاملاً برای ما روشن شده و علمی و منطقی بودن وقوع آن بر همگان آشكار شده است.

  • دوم: دستی كه در آسمان پدیدار می‌شود.

نشانة دیگری كه ما در گذشته آن را از جمله معجزات و امور غیبی به شمار می‌آوردیم، یك نشانة طبیعی دیگر یا دست بزرگی است كه در آسمان پدیدار می‌شود. از اباعبدالله(ع) نقل شده كه فرمود: «... و دستی كه در آسمان پدیدار می‌شود از جمله نشانه‌های حتمی است.»2

همچنین از امام صادق(ع) نقل شده كه فرمودند: «نشانة آن روز این است كه دستی آویزان از آسمان پدیدار می‌شود و مردم به آن نگاه می‌كنند.»3

این یك رویداد طبیعی بزرگ و بی‌سابقه است كه اندیشه‌ها را مبهوت و حیران می‌كند و دیده‌ها را به سوی خود بر می‌گرداند. پژووهش‌های جدید این نشانه را كشف و چگونگی به وجود آمدن آن را تشریح كرده‌اند، از طریق سحاب و غبار (انرژی یا گازها) این نشانه كه به شكل دست است، به وجود می‌آید. دایر\‌المعارف انگلیسی «ویكی پدیا» در ایّام اخیر خبری را منتشر كرده كه در آن آمده است: تلسكوپ فضایی (رصدخانة چاندرا) و متعلّق به سازمان فضایی آمریكا (ناسا) عكس غبار و سحابی به شكل دستی آسمانی و بزرگ در آسمان، ثبت و تصویر آن را منتشر كرده است. (شكل 3) همچنین قطعاتی از تصویر ویدوئی سحابی نیز منتشر كرده است. اكنون دانشمندان این تركیب نادر و تركیب جالب توجّه و جدل‌ برانگیز را به ستاره‌ای نئوترونی (پُلسار) نسبت می‌دهند كه حدود هفده هزار سال نوری با ما فاصله دارد و با سرعت بسیار زیادی به دور خود می‌چرخد و انرژی عظیمی را به فضا پرتاب می‌كند و این باعث پیدایش این تصویر به شكل دستی بزرگ می‌شود. باید توجّه داشت این تصویر برای ستاره‌شناسان بسیار آشنا و شناخته شده است. بنابراین، به دور از مصداق داشتن خبر و زمان انتشار آن، دانش نوین این نشانه را برای ما تفسیری علمی كرده و چگونگی وقوع آن را شرح داده است؛ در حالی كه ما در گذشته، آن را از جمله امور غیبی و خارق‌العادّه می‌دانستیم، اكنون وقوع آن برای ما امری كاملاً منطقی و عقلانی به شمار می‌آید؛ هر چند كه این نشانه را در حال حاضر تحقّق یافته نمی‌دانیم؛ زیرا اهمّیت نشانه‌های طبیعی ظهور، در این است كه آن نشانه‌ها برای تمام مردم آشكار باشد، نه تنها برای متخصّصان علم ستاره‌‌شناسی. نشانه‌هایی كه دیدن آنها و آگاه شدن از آنها نیاز به برخی امكانات مادّی مانند تلسكوپ فضایی بسیار ویژه كه در دسترس همة مردم نیست دارد، از این باب نیستند.

زیرا در روایت شریف، اشاره به این نكته است كه، «مردم به آن نگاه می‌كنند» در نتیجه رخ دادن اتّفاقی غیرقابل رؤیت مردم، نمی‌تواند بیانگر تحققّ یافتن یكی از نشانه‌های ظهور باشد. امّا با این خبر، چگونگی روی دادن و به وجود آمدن آن دست بزرگ را متوّجه می‌شویم و نكتة بسیار مهم در این خبر، این است كه تحقّق یافتن آن امری منطقی و معقول است.


  • سوم: نشانه‌های ظهور زیادی با خورشید در ارتباط است،  (صورت و سینة یك انسان، توقّف خورشید از حركت، كسوف و خسوف در غیر از زمان طبیعی خود)

پیش از این ما این نشانه‌ها را از جمله امور غیبی و خارق‌العادّه به شمار می‌آوردیم و چگونگی روی دادن آنها را نمی‌دانستیم. از ابوبصیر نقل شده است كه، از ابوجعفر(ع) شنیدم در مورد آیة « ان نشأ نزل علیهم من السّماء آیـ[ فظلت أعناقهم لها خاضعین»4 فرمود: «خداوند آن كار را با آنان انجام می‌دهد. عرض كردم: آنها چه كسانی هستند؟ فرمود: بنی‌امیّه و پیروان آنها. عرض كردم: آن نشانه چیست؟ فرمود: ركود و توقّف خورشید از زوال آن تا زمان عصر و خروج سینه و صورت مردی در خورشید كه حسب و نسبش شناخته می‌شود و آن در زمان سفیانی خواهد بود و آن زمان هلاك او و هلاكت قوم او خواهد بود.»5

نشانة دیگری نیز وجود دارد كه با خورشید در ارتباط است. از ثعلبه ازدی نقل شده است: ابوجعفر(ع) فرمود: «پیش از قیام قائم، دو نشانه خواهد بود: خورشید گرفتگی در نیمة ماه رمضان و ماه گرفتگی در آخر ماه رمضان.» عرض كردم، ای فرزند رسول خدا(ص)، ماه گرفتگی عادتاً در نیمة ماه و خورشید گرفتگی در آخر ماه روی می‌دهد. فرمود: «من نسبت به آنچه گفتم، آگاه‌ترم. این دو، دو نشانه هستند كه از زمان حبوط آدم روی نداده‌اند.»6

در روایت دیگری، اشاره‌ای به نشانه‌ای شده كه با خود خورشید مرتبط است. به عنوان مثال در «غیبت طوسی» آمده است:

«مهدی(عج) خروج نمی‌كند تا اینكه نشانه‌ای از خورشید پدیدار شود.»7 نشانه‌ها و اخبا ر و اشارات زیادی وجود دارد كه با خورشید در ارتباط و بی‌سابقه بوده است و نگاه‌ها را به خود جلب می‌كند و اندیشه‌ها را حیران می‌سازد. ما در گذشته اینها را از جمله امور غیبی یا از جمله معجزات به شمار می‌آوردیم؛ زیرا ما تفسیر علمی و منطقی درستی در مورد چگونگی روی دادن و ویژگی‌های آنها نداشته‌ایم.

اكتشافات علمی اخیر، چگونگی واكنش‌های شیمیایی و تغییرات فیزیكی در خورشید را تشریح كرده است؛ گزارش‌های علمی تخصصی در مورد پژوهش‌های خورشید و فضا، پرده از یك نوع عدم فعّالیت و كم‌كاری بی‌سابقه در فعّالیت‌های خورشید برداشته است. خانم آنجیلا سپیك، دانشمند ستاره‌شناس «دانشگاه میسوری»،8 می‌گوید:

خورشید در هر یازده سال یك بار مراحل مختلف فعّالیت را پشت سر می‌گذارد و دوره‌ها دارای نوسانات دراز مدّتی است كه ممكن است یك قرن ادامه یابد.
این در حالی است كه محافل علمی، كاهش فعّالیت خورشید را كه در خالی شدن خورشید از لكّه‌های خورشیدی به مدّت 266 روز، تنها در سال 2008 م. نمود یافت، رصد كرده‌اند. شایان ذكر است این مسئله از سال 1913 م. تا این سال روی نداده بود و سال 2009 م. سالی بود كه خورشید بیشترین كم‌كاری را داشته است. پدیدة لكّه‌های خورشیدی9 (شكل 4 ) در واقع بارزترین نشانة فعّالیت بالای خورشید است. لكّه‌های خورشیدی عبارتند از مساحتی از گاز كه از مساحت محیط آن در سطح مرئی خورشید، سردتر است و این در اثر میدان‌های مغناطیسی قوی است كه مانع نفوذ خارجی حرارت و دما از داخل خورشید به سطح آن می‌شود.
این لكّه‌ها یا سیاه‌چاله‌ها، ابرهای گازی تاریكی هستند كه اساساً از هیدروژن تشكیل شده‌اند و كمی بالاتر از سطح مرئی خورشید قرار می‌گیرند. این لكّه‌ها از دو منطقه تشكیل شده‌اند، محلّ مركزی تاریكی كه حرارت آن به 3700 درجه می‌رسد و منطقة شبه تاریك كه حرارت آن به 5200  درجه می‌رسد. این لكّه‌ها، ارتباط تنگاتنگی با نشانه‌های طبیعی ظهور كه مرتبط با خورشید است، دارند و این گونه تفسیر می‌شوند.

پدیدار شدن صورت و سینة یك انسان در خورشید


این لكّه‌های خورشیدی كه بر سطح خورشید قرار دارند، دارای اشكال مختلفی هستند و ممكن است خورشید در زمانی در برگیرندة صدها لكّة خورشیدی باشد و در زمان‌های دیگری ممكن است هیچ نوع لكّه‌ای نداشته باشد. این به دلیل فعّالیت پیاپی خورشید است. قطر این لكّه‌ها از 960 كیلومتر در زمانی كه تنها باشند و 96 هزار كیلومتر زمانی كه گروهی باشند، در نوسان است. بزرگ‌ترین مجموعه لكّة خورشیدی كه تا امروز ثبت شده است در آوریل سال 1947 م. بوده كه قطر آن حدود 130 هزار كیلومتر بوده است.

مردم جهان، شاهد یك رویداد تاریخی بی‌سابقه خواهند بود؛ آن رویداد این است كه این لكّه‌ها یا سیاه‌چاله‌ها (در مناطق مختلف تاریكی) به صورت چهره و سینة یك انسان كه شبیه یك شخصیّت معروف برای بشر است، تجسّم یا تجسّد می‌یابد و این بسیاری از مردم را شگفت‌زده خواهد كرد.

بی‌حركت ماندن خورشید در چند ساعت


دانشمندانی كه خورشید را رصد می‌كنند، معمولاً از شمار لكّه‌های خورشیدی بر سطح آن برای اندازه‌گیری میزان فعّالیت خورشید استفاده می‌كنند. شمار این لكّه‌ها در زمانی كه اوج خورشیدی نامیده می‌شود، به حدّاكثر خود می‌رسد، سپس در زمان و دوره‌ای دیگر به پایین‌ترین مقدار خود می‌رسد. در زمان اوج فعّالیت خورشید، انفجارات خورشیدی و طوفان‌های ژئو مغناطیسی به مقدار بسیار زیاد روی می‌دهد.

مردم جهان در آینده شاهد انفجارات سهمگینی در خورشید خواهند بود كه در زمان‌هایی كه فعّالیت خورشید در اوج خود بوده، بی‌سابقه بوده است؛ این امر باعث توقّف خورشید از حركت یا سبب حركت كند و بر عكس آن به دلیل عكس‌العمل در مقابل آن انفجارها خواهد بود. این زمان حدود 2 تا 3 ساعت خواهد بود.10 در این زمان، مردم از یك سو به دلیل اینكه شاهد طولانی‌تر شدن ناگهانی روز هستند و از سوی دیگر به دلیل اینكه خورشید گرمای بیشتری به زمین می‌فرستد، احساس می‌كنند كه خورشید متوقّف شده است.

كسوف و خسوف در زمان غیرطبیعی و معهود آن


هنگامی كه فعّالیت خورشید به اوج و حدّاكثر خود می‌رسد، انفجارات سهمگین در آن روی می‌دهد  كه این انفجارات باعث تقویت میدان‌های مغناطیسی‌ای كه لكّه‌های خورشیدی را به وجود می‌آورند، می‌شود و با قدرت انفجارها و فعّالیت میدان‌های مغناطیسی، لكّه‌های خورشیدی افزایش می‌یابد و همین امر سبب تیره و تار شدن سطح خورشید می‌شود.

در آینده ما شاهد روی دادن دو انفجار پیاپی و دو قطب مغناطیسی بسیار قوی خواهیم بود كه باعث تیر و تار شدن خورشید، دو بار، در همان ماه (رمضان) می‌شود و در آن حال خورشید هیچ گونه اشعه و پرتوی به زمین نمی‌فرستند. یك انفجار باعث خورشید گرفتگی در وسط ماه و یك انفجار باعث ماه گرفتگی در آخر ماه می‌شود؛ در حالی كه ماه به صورت هلال است.

به این ترتیب، خسوف و كسوف رخ داده، بنابر دلایل معهود و شناخته شدة قبلی و در زمان طبیعی خود نخواهد بود و این یكی از نشانه‌های ظهور قائم(ع) است كه روایت امام باقر(ع) بر آن تأكید كرده است و همه به دلیل تغییر و تحوّلات فیزیكی مشخّصی است كه در خورشید روی می‌دهد،11 البتّه این به دلیل نزدیك شدن یك ستارة دنباله‌دار به زمین نیست كه نیلی در كتاب «الطور المهدوی»12 به آن اشاره كرده و گفته است كه سبب می‌شود كرة زمین با زاویة مختلف و جدیدی به گردش در‌آید، مشرق و مغرب آن تغییر كند و باعث طلوع خورشید از مغرب ‌شود. این یكی از نشانه‌های قیامت است نه یكی از نشانه‌های قیام مهدی(عج)... بنابراین كسوف و خسوف در زمان غیرطبیعی و شناخته شدة آن، به دلیل تغییر و تحوّلاتی است كه در خورشید روی می‌دهد و حدیث امیرالمؤمنین(ع) در مورد صیحه و ندا در بیست و سوم ماه رمضان تأكید كنندة این مطلب است: «فردای آن روز، هنگام ظهور، خورشید به رنگ‌های مختلف درمی‌آید و سیاه و تاریك می‌شود.»13 شایان ذكر است كه این دلیل روشنی برای وقوع ماه گرفتگی در روز 25 ماه رمضان به دلیل تاریكی خورشید است.

بنابراین، مطالعات و پژوهش‌های جدید در مورد خورشید و گزارش‌های علمی فضایی در سال‌های اخیر، نقاب از این حقیقت برداشته و ابهام و پیچیدگی بسیاری از نشانه‌های ظهور را كه با خورشید در ارتباط است، از بین برده و این در حالی است كه ما در گذشته تفسیر علمی و منطقی برای این مسائل نداشتیم و این خود باعث می‌شد كه آن را از جمله امور غیبی به شمار ‌آوریم، امّا اكنون، مطالعات و پژوهش‌های جدید، چگونگی روی دادن آن را شرح داده‌اند و ما آن را مسئله‌ای منطقی و واقعی به شمار می‌آوریم.

  • چهارم: ارتباط اخبار غیبی متعدّد با ظهور امام(عج)

پیشرفت علم و تكنولوژی در این روزها، مسئله‌ای بسیار آشناست و هر روز خبرهای زیادی در مورد پیشرفت علم به گوش ما می‌رسد. در سال‌های اخیر، انسان اكتشافات بزرگی كرده و از نظر علمی نیز بسیار پیشرفت داشته است و می‌توان گفت دستاوردهای ده سال پیش تاكنون بشر در حوزه‌های مختلف ارتباطات، اطّلاع‌رسانی، اینترنت، پژوهش‌های فضایی، تكنولوژی و... برابر با تمام اختراعات و اكتشافات انسان تا قبل از این است.

بنابراین، اكتشافات علمی اخیر بشری باعث شده‌اند تا بتواند برخی از اخبار غیبی ذكر شده در روایات مربوط به زمان ظهور مهدی(ع) را درك و هضم كند، هر چند این مطالب پیش از این و برای نسل‌های گذشته، ناشناخته و ناملموس بوده و آن را از جمله معجزات و كرامات حضرت صاحب الزّمان(ع) به شمار می‌آوردند. در اینجا به برخی از این موارد اشاره می‌كنیم:

ـ امام باقر(ع) فرموده‌اند: «هنگامی كه قائم قیام كند، به مناطق و اقلیم‌های مختلف زمین، هر منطقه یك مرد می‌فرستد و به او می‌فرماید: عهد تو در دست تو است و اگر با مسئله‌ای مواجه شدی كه حقیقت آن را درك نكردی و نمی‌دانی چه حكمی در مورد آن باید بدهی، به دستت بنگر و به آنچه در آن آمده، عمل كن.»14 در این روزها كه عصر پیشرفت وسایل ارتباطی است، این می‌تواند امری طبیعی و عادی به شمار آید؛ زیرا اكنون تلفن همراه یا اینترنت و وسایل ارتباط جمعی دیگر در اختیار همه است و می‌توان از آن برای برقراری ارتباط استفاده كرد.

ـ امام باقر(ع) فرموده‌اند: «اگر قائم ما قیام كند، خداوند به گوش‌ها و دیده‌های شیعیانمان كمك می‌رساند تا اینكه میان شیعیان و امام(عج) نامه‌رسانی نباشد. امام با آنها سخن می‌گوید و آنها سخن امام را (بلافاصله) می‌شنوند و ایشان را می‌بینند، در حالی كه امام در جای خود است.»15 این روزها كه عصر تلویزیون و پخش مستقیم ماهواره‌ای است، این مسئله نیز بسیار آسان و ابتدایی به نظر می‌آید.

ـ امام باقر(ع) فرموده‌اند: «هنگامی كه امور به صاحب امر برسد، خداوند هر پستی از زمین را برای ایشان بلند می‌سازد و هر بلندی را برای ایشان پایین می‌آورد تا آنكه دنیا برای او به سان كف دستش شود، (حال) كدام یك از شما اگر مویی در كفِ دستش باشد، آن را نمی‌بیند.»16 در عصر علم و تكنولوژی و فضا، هر یك از ما می‌توانیم هر بخش از زمین را كه بخواهیم از بالا (تصویر فضایی مستقیم) با اینترنت به وسیلة برنامة معروف «گوگل إرث» ببینیم و به این ترتیب می‌بینیم كه ترسیم شرایط عصر ظهور حضرت مهدی(ع) از سوی ائمة دین(ع) به ذهن كاملاً نزدیك بوده و دیگر به نظر غیرقابل تصوّر نیست.

ـ امام باقر(ع) فرمودند: «مؤمن در زمان قائم(ع) در حالی كه در مشرق است، برادرش را كه در مغرب است می‌بیند، همچنین كسی كه در مغرب است، برادرش را در مشرق می‌بیند.»17 وجود وسایل ارتباط جمعی گوناگون ایجاد این شرایط را كاملاًَ ممكن می‌سازد.

ـ علاوه بر این، اخبار زیادی وجود دارد كه ما از گذشته تا حال حاضر آنها را از جمله مجهولات می‌دانیم و بسیار پیچیده و غامض هستند، مانند مسئلة قوم یأجوج و مأجوج. البتّه در دوران اخیر، نظریات، فرضیه‌ها و ایده‌هایی پا به عرصة وجود نهاده‌اند تا این مجهولات را برای ما روشن سازند و ابهام آنها را از بین ببرند.
از سوی دیگر پیشرفت علم و تكنولوژی، باعث دستاوردهای زیادی در اكتشافات فضایی برای جست‌وجوی حیات هوشمند در خارج از كرة زمین شده است و احتمال یافتن حیات در كرات دیگر، اكنون بیش از هر زمانی دیگر است و این به ما كمك می‌كند تا مفهوم روایات شریفی را كه در این مورد سخن گفته‌اند، بهتر دریابیم. امام باقر(ع) فرموده است: «امّا ذوالقرنین، میان انتخاب دو ابر، آزاد گذاشته شد، او ابر رام را برگزید و ابر دشوار برای صاحب شما گذاشته شد.» راوی گفت: عرض كردم. ابر دشوار چیست؟ فرمود: «ابری كه در آن رعد و برق و صاعقه است و صاحب شما، سوار بر آن می‌شود. او سوار بر ابرها می‌شود و از اسباب هفت آسمان و دو زمین بالا می‌رود، از آنها پنج مورد آباد و دو مورد خراب و ویران است.»18

بیشتر روایات شریفی كه نشانه‌های ظهور را ذكر كرده‌اند، اخبار مربوط آینده و از جمله اخبار غیبی است، به همین دلیل مشاهده می‌كنیم كه زبان روایات رمزی است و از تشبیه برای اشاره به برخی حقایق غیبی استفاده می‌كنند و تفهیم این موارد در زمان ائمه(ع) برای مردم آن زمان دشوار بوده است و ما درمی‌یابیم كه برخی اشارات و تلمیح‌ها، اشاره به پرده برداشتن از برخی امور غیبی و معجزات و كرامات دارد تا با تفكّر و اندیشة مردمان آن زمان سنخیّت داشته باشد، باید گفت: این اخبار را باید با آب طلا نوشت و بر صفحة دل‌ها به عنوان افتخاراتی كه بیانگر عظمت و بزرگی گوینده‌های آن است، حك نمود. به خدا سوگند، شخص عاقل باید در مقابل این اخبار كه سیزده قرن پیش گفته شده، سر خشوع و خضوع فرود آورد و به چنین شخصیّت‌های بی‌بدیلی افتخار كند. این اخبار به گونه‌ای است كه گویی ائمه(ع) در زمان ما زندگی و آن را به بهترین و دقیق‌ترین وجه ممكن توصیف كرده‌اند. خوشا به حال كسانی كه به آنها اقتدا می‌كنند و دوستدار آنانند.

شایان ذكر است كه نشانه‌های مختلف دیگری كم‌كم آشكار شده و می‌شود كه خود اشاره به نزدیك شدن هر چه بیشتر ما به زمان ظهور دارند. مهم‌ترین این نشانه‌ها، واقعیّت سیاسی كنونی به ویژه اوضاع و احوال سیاسی منطقة خاورمیانه است كه جوّ و فضای مناسب برای ظهور را به وجود می‌آورد. همچنین ما نباید بحران‌های جهانی و تلاش برای بیرون رفت از آن را فراموش كنیم. علاوه بر این مشكلات اجتماعی و فكری و زیست محیطی زیادی وجود دارد كه بشر در حال حاضر با آن دست به گریبان است و همه به دنبال راه حلّی برای بیرون رفت از آن و حلّ آن هستند و این مشكلات باعث شده پدیدة ناامیدی به گونة بارزی در میان مردم رواج یابد و این خود با مسئلة انتظار در ارتباط است و تأثیر زیادی در آماده ساختن زمینه برای فرا رسیدن آن روز موعود با ابعاد مختلف تمدّنی و فرهنگی دارد.

اینجا یك سؤال بسیار مهم مطرح است و باید به آن پاسخ داده شود؛ ما چه نقش و مسئولیّتی در قبال مسئلة اماممان داریم؟ در حالی كه كم كم نشانه‌های فرا رسیدن آن روز موعود، قابل مشاهده است. آیا ما در سطحی هستیم كه بتوانیم امام زمانمان را یاری كنیم؟ و در پایان تأكید می‌شود كه جهان به سرعت برای استقبال از امام مهدی(ع) آماده می‌شود و آرزوی ما این است كه ظهور مبارك ایشان را دریابیم و مصداق این آیه باشیم «فانتظروا انّی معكم من المنتظرین.»19

پی‌نوشت‌ها:

1. غیبت نعمانی، ص 169؛ بحارالأنوار، ج 52، ص 233.
2. غیبت نعمانی، ص 172.
3. بحارالأنوار، ج 52، ص 233.
4. سورة شعرا، آیة 4.
5. الارشاد، شیخ مفید، ج 2، ص 373؛ اعلام الوری، ص 428؛ بحارالانوار، ج 52، ص 221.
6. غیبت نعمانی، ص 181؛ غیبت شیخ طوسی، ص 270، اعلام الوری، ص 429؛ بحارالأنوار، ج 52، ص 220.
7. غیبت شیخ طوسی، ص 466؛ بحارالأنوار، ج 2، ص 217.
8. مجلة (هفته‌نامه) نیوساینتیست، مجلة تخصّصی در زمینة علوم و تكنولوژی.
9. كتاب هستی، تألیف گولین رونان، ناشر: مؤسسه الاهلیه للنشر و التوزیع، بیروت.
10. كتاب الفجر المقدّس، مجتبی السّاده، ص 103.
11. همان.
12.كتاب الطور المهدوی، ص 230.
13. بحارالأنوار، ج 52، ص 275؛ بشارة الأسلام، صص 59 ـ 70.
14. غیبت نعمانی، ص 319.
15. بحارالأنوار، ج 52، ص 336.
16. همان، ص 328.
17. همان، ص 329.
18. بحارالأنوار، ج 52، ص 321.
19. سورة اعراف، آیة 71.