تبلیغات
شاید این جمعه بیاید... شاید - شیطان‌پرستان
یکشنبه 19 تیر 1390

شیطان‌پرستان

   نوشته شده توسط: سوررن نورزاد    

شیطان‌پرستی، یكی از مظاهر انحطاط اجتماعی، اخلاقی و دینی به شمار می‌آید و این پدیده نشانة دوری انسان از فطرتی است كه خداوند مردم را با آن آفریده و سرشته است؛ زیرا گروه‌های شیطان‌پرست از عبادت خداوند روی برتافته و شروع به پرستش شیطان و تقدیس آن می‌نمایند. ما در این پژوهش كه در مورد شیطان‌پرستی است، می‌خواهیم به این نكته اشاره كنیم كه هدف ما، آشنایی با برخی از گروه‌های جوانان است كه كم‌كم شروع به پیدایش در جوامع اسلامی ما نموده و شیطان‌پرست خوانده می‌شوند و تحت‌تأثیر افكار و ادیانی قرار گرفته‌اند كه در غرب گس?رش و رواج یافته است.
.............................................................................................

پیدایش

پژوهشگران بر این عقیده‌اند كه آغاز شیطان‌پرستی به قرن یكم میلادی باز می‌گردد. در این زمان «گنوسی‌ها»،1 شیطان را در قدرت و عظمت، همتای خداوند می‌دانستند.
اندیشة شیطان‌پرستی و تقدیس شیطان، در شماری از ادیان كهن آمده است و برخی از ادیان، خدایان متعدّدی داشتند كه آن خدایان نمایندة‌شر بودند. به‌عنوان مثال در تمدّن كهن مصر، الهة «سیت» یا «شیث» به كلمة satan؛ یعنی شیطان به عنوان نمایندة نیروی شر، نزدیك است و مصری‌ها برای در امان ماندن از شرّ او، قربانی‌های زیادی تقدیم آن می‌كردند. در تمدّن هندی نیز شیطان، نقش زیادی در زندگی دینی مردم داشته است، آنها شیطان را «راكشا» می‌نامیدند. یونانی‌ها نیز شیطان را « دی ات بولس» (D it - Boles)؛ یعنی معترض، می‌خواندند. در كشورهای آسیای دور، شیاطین شب را می‌پرستیدند و كم كم تاریكی، نماد شر شد و نور، نماد نیكی و خیر. در «بابل» و آشور، اسطوره‌ها در مورد درگیری خدایان خیر و شر سخن می‌گویند و در تمدّن آفریقا، هنوز هم جادوی «وودو» كه تنها جادوی رسمی در جهان است، نوعی تقدیس شیطان و راه به دست آوردن قدرت‌های خارق‌العادّه از طریق آن برای تسلّط بر برخی مردم به شمار می‌آید.2

افكار، آداب و رسوم و رفتار شیطان‌پرستان


1. آنها اعتقاد دارند كه ـ نعوذبالله ـ خداوند هنگامی كه شیطان از سجده كردن به آدم سرباز زد و او را از بهشت راند، به او ظلم كرده است و به همین دلیل شیطان‌پرستان، شیطان را شایستة تقدیر می‌دانند و او را نماد قدرت و اصرار به شمار می‌آورند. آنها همچنین شیطان را قدرت بزرگ می‌دانند، قدرتی كه در بشری را در زندگی به حركت درمی‌آورد.
2. آزاد گذاشتن عنان نفس برای انجام اعمال جنسی و شهوت‌پرستی و مصرف موادّ مخدّر و مشروبات الكلی. در توصیه‌های این گروه آمده است كه عنان نفس خود را آزاد بگذار و در لذّت غوطه‌ور شو و از شیطان پیروی كن، زیرا او دستورهای سخت به  تو نمی‌دهد و فقط خواسته‌های تو را برآورده می‌سازد و تو را زنده و پویا می‌سازد. تراولی، به پیروان خود می‌گفت: هر چقدر می‌خواهی رابطة جنسی برقرار كن، هرطور می‌خواهی و با هركس كه تمایل داری. دیگران باید تسلیم تو شوند.
3. آنها معمولاً لباس‌های سیاه می‌پوشند و موهای خود را بلند نگه می‌دارند و تصویر صلیب شكسته یا ستارة شش ضلعی را بر سینه و دست خود خال‌كوبی می‌كنند. آنها از گردنبند سیاه كه نقش ستارة پنج ضلعی را دارد و در وسط آن سه شیطان با دو شاخ پیچیده به سمت پشت وجود دارد، استفاده می‌كنند.
4. آنها ترجیح می‌دهند كه مراسم خود را در اماكن متروكه یا دور از مردم عادی انجام دهند و عموماً بر دیوارهای محلّ برگزاری مراسم خود، اشكالی ترسناك مانند تصویر مار و جمجمه یا اشكال عجیب و غریب تركیب حیوانات مختلف ترسیم می‌كنند.
5. آنها در جلسات و مراسم خود، موسیقی پر سر و صدای راك (Hard Rock) پخش كرده و مطالبی به شكل ترانه‌ها كه از مرگ و خودكشی ستایش می‌كند، می‌خوانند. آنها در مراسم‌های خود در استفاده از مشروبات الكلی و موادّ مخدّر زیاده‌روی می‌كنند و در این حالات، گاهی به چشیدن خون می‌پردازند. آنها معمولاً برای این كار یك گربه یا سگ یا خروس را می‌كشند و عموماً آنها حیوانات سیاه را انتخاب می‌كنند و در حالی كه آن حیوان زنده است، آن را تكّه پاره می‌كنند و خون آن را به بدن خود می‌مالند.
6. برخی از آنها دست به خودكشی می‌زنند؛ زیرا از نظر آنان، آزادی و خودكشی حقّ آنان است و می‌گویند: انسان آزاد است كه هرچه می‌خواهد، بخورد و هرچه می‌خواهد، بپوشد و هروقت كه دلش می‌خواهد،‌بمیرد. خودكشی از نظر آنان انتقال به جهان خوشبختی و رقص است و بسیار شبیه به یكی از ایستگاه‌هایی است كه انسان آن را می‌پیماید.27
7. نبش قبر و بیرون آوردن اجساد مردگان. آنها در این حال بالای جسدی كه آن را در آورده‌اند، به رقص و پایكوبی می‌پردازند. آنها در مورد این كار می‌گویند: آنها این كار را انجام می‌دهند تا سنگدل و قسی القلب شوند و عدم را با جان و دل احساس كنند و آن را تمرینی برای قتل می‌دانند،‌بدون آنكه هیچ احساس گناهی كنند و خم به ابرو بیاورند.
8. آنها اخلاق را ضعف و مایة حمایت از ضعیفان می‌دانند، آنها می‌خواهند كه اساس روابط مردم با هم سودجویی و لذّت‌طلبی باشد و اخلاقیات را مانع بزرگی در این راه می‌دانند و آن را عامل حركت و پیشرفت به شمار نمی‌آورند.

وصایای نُه‌گانة شیطان‌پرستان:

این نُه وصیت از جمله اصول و پایه‌های این فرقة منحرف است:
1. عنان نفست را آزاد بگذار و در لذّت‌ها غوطه‌ور شو؛
2. از شیطان پیروی كن، زیرا او تنها دستورهایی به تو می‌دهد كه با طینت تو سازگار است و هستی تو را سرشار از زندگی و پویایی می‌كند؛
3. شیطان، نماد حكمت آلوده و نماد زندگی اصیل است، بنابراین خودت را با افكار دروغین و سراب‌ها فریب نده؛
4. افكار شیطان محسوس، ملموس و قابل دیدن است و طعم دارد و عمل به آن باعث شفای تمام بیماری‌های جسمی و روانی است؛
5. نباید عاشق شد؛ زیرا عشق،‌ضعف و خواری و پستی است؛
6. شیطان، نماد دلسوزی و شفقت برای كسانی است كه شایستگی آن را دارند و به جای تباه كردن خود و عاشق دیگران شدن، باید عاشق شیطان شد؛
7. حقّت را از دیگران بگیر،‌هر كس به تو یك سیلی زد، با تمام قدرت با مشت بر همه جای بدن او بكوب و به او ضربه بزن؛
8. همسایه‌ات را دوست نداشته باش و با او همانند اشخاص غریبه و عادی دیگر رفتار كن؛
9. ازدواج نكن، بچّه‌دار نشو، از اینكه ابزار و وسیلة بیولوژیك برای ادامة نسل و زندگی انسان‌ها باشی، حذر كن، فقط برای خودت باش.28
پی‌نوشت‌ها:

1. گنوسی‌ها: گنوسی كلمه‌ای یونانی الاصل و مشتق از «گنوسیس»؛ یعنی معرفت و آگاهی است و در اصطلاح، رسیدن به نوعی كشف معارف والا را گویند. گنوس، جنبش و فلسفه‌ای كهن و آمیخته‌ای از عقاید یونانی، اسرائیلی و ایرانی به شمار می‌آید. ر.ك: الموسوعـة المسیرة، چاپ الندوة العالمیّـة، ص 1113.
2. عبدة الشّیطان، حسن الباش، ص 17.
3. بدعة عبادة الشّیطان، دكتر السعد السعمرانی؟؟؟، ص 8.
4. عبادة الشّیطان، صالح الشّورة.
5. موسوعـ[ الادیان المسیرة، صص 323 ـ 324.
6. خبرگزاری رویترز، 23/3/2005.
7. عبدة الشّیطان، باش، ص 58.
8. همان، ص 19.
9. اظهار الحق، دكتر محمّد المفتی، ص 180.
10. عبادة الشّیطان، حالد غسان؛ عبادة الشّیطان، سالح الشورة.
11. اظهار الحق، ص 175.
12. اخبار الحوادث المصریـة، 17/5/2001.
13. اظهار الحق، ص 180.
14. عبدة الشّیطان، الباش، ص 68.
15. مقاله: اتباع عبدة الشّیطان ینتلقون من مصر الی الاردن، احمد هریدی محمّد.
16. فادیا عثمان، الشرق الاوسط، 1/3/2003.
17. روزنامة بحرینی «الوسط»، 15/4/2005.
18. شبكة حضرموت العربیة، 19/11/1426ق.
19. بدعة عبادة الشّیطان، ص 100.
20. همان، صص 95 ـ 96.
21. همان، ص 96.
22. خبرگزاری آلمان، 5/12/2005.
23. بدعـ[ عبادة الشّیطان، ص 97.
24. خبرگزاری آلمان، 24/1/2006.
25. مجله اگزكتف انتلجنس، 26/8/2005.
26. همان.
27. دكتر اسعد البحرانی؟؟؟، الشرق الاوسط، 1/3/2003.
28. اظهار الحق، ص 177؛ عبدة الشّیطان، باش، ص 75.